Hướng về một nền hoà bình vĩnh cửu (Phần cuối)

PHỤ LỤC II SỰ HOÀ HỢP CỦA CHÍNH TRỊ VỚI ĐẠO ĐỨC THEO KHÁI NIỆM TIÊN THIÊN CỦA LUẬT CÔNG Immanuel KantĐổ Kim Thêm dịch Khi tôi tóm tắt nội dung của luật công (tùy theo mối quan hệ khác nhau và được kiểm chứng giữa con người trong một quốc gia và giữa các quốc … Weiterlesen Hướng về một nền hoà bình vĩnh cửu (Phần cuối)

Hướng về một nền hoà bình vĩnh cửu (IV)

PHỤ LỤC  I SỰ BẤT ĐỒNG GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ CHÍNH TRỊ TRONG MỘT NỀN HOÀ BÌNH VĨNH CỬU Immanuel Kant Đổ Kim Thêm dịch Đạo đức tự nó là một loại thực hành trong ý nghiã khách quan, được coi như là một tổng thể các mệnh lệnh không điều kiện, mà chúng ta … Weiterlesen Hướng về một nền hoà bình vĩnh cửu (IV)

Hướng về một nền hoà bình vĩnh cửu (III)

Immanuel Kant Đỗ Kim Thêm dịch PHỤ ĐÍNH I CÁCH BẢO ĐẢM CHO MỘT NỀN HOÀ BÌNH VĨNH CỮU Quyền lực của thiên nhiên, một nghệ sĩ vĩ đại, mang lại sự bảo đảm quan trọng, mà vận hành cơ chế thiên nhiên thể hiện mục tiêu là hòa giải qua tranh chấp của con … Weiterlesen Hướng về một nền hoà bình vĩnh cửu (III)

Hướng về một nền hoà bình vĩnh cửu (II)

Immanuel Kant PHẦN HAI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG QUYẾT CHO MỘT NỀN HÒA BÌNH GIỮA CÁC QUỐC GIA Vì bị đe dọa thường trực nên tình trạng hòa bình giữa con người chung sống không phải là tự nhiên, mà đúng hơn phải được xem là một chiến tranh, kể cả trong trường hợp mà … Weiterlesen Hướng về một nền hoà bình vĩnh cửu (II)

Hướng về một nền hoà bình vĩnh cữu (Phần I)

Immanuel Kant Đỗ Kim Thêm giới thiệu và dịch Giới thiệu Bối cảnh Thế kỷ XVIII là kỷ nguyên khai sáng cho châu Âu trong khi hệ thống chính trị phong kiến đã đến lúc suy tàn và phải được thay thế bằng thể chế dân chủ. Để cùng theo đuổi một mục tiêu chung … Weiterlesen Hướng về một nền hoà bình vĩnh cữu (Phần I)

Con đường dẫn đến hoà bình thế giới

qua sự kết hợp triết thuyết của Immanuel Kant và giáo lý Phật giáo Tham luận VESAK 2014 Đỗ Kim Thêm Tham luận “The Way to World Peace via an Integrated Kantian and Buddhist Perspective” được tác già trình bày tại Diễn Đàn Phật Giáo và Xây Dựng Hoà Bình Thế Giới, Trung Tâm Hội … Weiterlesen Con đường dẫn đến hoà bình thế giới

Các Khái niệm Dân chủ, Pháp quyền, Cộng hoà và Xã hội

Lý thuyết Và Thực tế Đỗ Kim Thêm Vấn đề Dân chủ là một khái niệm Luật Hiến pháp nhằm quy định hình thức cai trị, nhưng lại gắn liền với các khái niệm pháp quyền, cộng hoà và xã hội. Dù có liên hệ nhau nhưng các khái niệm này có nhiều giá trị … Weiterlesen Các Khái niệm Dân chủ, Pháp quyền, Cộng hoà và Xã hội

Khái niệm Hiến pháp Cộng hoà – Immanuel Kant

Đỗ Kim Thêm Vấn đề Hiến pháp là nền tảng pháp lý cho sự chung sống của một dân tộc và là điều kiện tiên quyết cho sự thịnh vuợng của đất nước. Hiện nay vấn đề sôi nổi trong công luận là tìm một mô hình thích hợp và một lộ trình khả thi … Weiterlesen Khái niệm Hiến pháp Cộng hoà – Immanuel Kant