Điểm sách: Xung đột các nền văn minh

Samuel P. Huntington Đỗ Kim Thêm Tác phẩm Qua tác phẩm The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, Samuel P. Huntington đã nêu lên một luận đề quan trọng về tương lai của chính trị thế giới: thời kỳ xung đột của Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, tranh chấp không còn … Weiterlesen Điểm sách: Xung đột các nền văn minh

Idee der Gerechtigkeit und öffentlicher Vernunftgebrauch in einer demokratischen Gesellschaft

Kim Them Do Zugleich Besprechung von Amartya Sen, The Idea of Justice, London: Penguin Books 2010, 468 pp., PB, ISBN: 978-0-141-03785 1. RECHTSTHEORIE 43 (2012), S. 1–9 Duncker & Humblot, 12165 Berlin Einleitung Die Gerechtigkeit kommt oft als ein triviales Thema im alltäglichen Familienleben vor. Ein typisches Beispiel für einen heftigen Streit ist, dass sich … Weiterlesen Idee der Gerechtigkeit und öffentlicher Vernunftgebrauch in einer demokratischen Gesellschaft

Điểm sách: Nền dân chủ Mỹ của Alexis de Tocqueville

Đỗ Kim Thêm Vấn đề Năm 2016, dân chúng Mỹ quyết định đưa doanh nhân Donald Trump vào tòa Bạch Ốc và năm 2020 không còn muốn duy trì quyết định này. Việc ra đi không êm thắm, đánh dấu một thời đại bất thường trong quyền lực tổng thống và cảnh tượng đầy bạo … Weiterlesen Điểm sách: Nền dân chủ Mỹ của Alexis de Tocqueville

Điểm sách: Hồ sơ tội trạng của Henry Kissinger

Đỗ Kim Thêm Chistopher Hitchens, The Trial of Henry Kissinger, Verso Books, London, New York 2001, Tóm tắt Tội ác của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam là một đề tài bất tận. Lúc chiến tranh còn khốc liệt đã có những trí thức ngoại quốc tên tuổi như J. P. Sartre, B. Russell … Weiterlesen Điểm sách: Hồ sơ tội trạng của Henry Kissinger

Điểm sách: Tư bản trong thế kỷ XXI – Thomas Piketty

Đỗ Kim Thêm Capital in the Twenty-first Century, by Thomas Piketty, translated by Arthur Goldhammer, Belknap Press/Harvard University Press, 2014, 696 pp, $39.95. Bối cảnh Suy trầm kinh tế 2008, khủng hoảng tài chính, ngân hàng và nợ công gây hoang mang cho dân chúng về khả năng lãnh đạo của chính giới tại Hoa … Weiterlesen Điểm sách: Tư bản trong thế kỷ XXI – Thomas Piketty

Khái niệm Hiến pháp Cộng hoà của Immanuel Kant

Đỗ Kim Thêm Vấn đề Hiến pháp là nền tảng pháp lý cho sự chung sống của một dân tộc và là điều kiện tiên quyết cho sự thịnh vuợng của đất nước. Hiện nay vấn đề sôi nổi trong công luận là tìm một mô hình thích hợp và một lộ trình khả thi … Weiterlesen Khái niệm Hiến pháp Cộng hoà của Immanuel Kant

Điểm sách: Sự Thịnh Vượng Của Đất Nuớc – Adam Smith

Đỗ Kim Thêm Vần đề Sự thịnh vượng của Việt Nam là một ưu tư của mọi người Việt mà câu trả lời đơn giản và quen thuộc là dân có giàu thì nước mới mạnh. Nhưng để đạt mục tiêu này, việc tái cấu trúc nền kinh tế hiện nay đang có ba khó … Weiterlesen Điểm sách: Sự Thịnh Vượng Của Đất Nuớc – Adam Smith