Tại sao việc xây dựng quốc gia tại Afghanistan thất bại?

Project-Syndicate Daron Acemoglu Đỗ Kim Thêm dịch Mặc dù rõ ràng là Hoa Kỳ có thể điều hành công việc ra khỏi Afghanistan tốt đẹp hơn, nhưng thảm kịch xảy ra vào tháng này đã kéo dài trong 20 năm. Ngay từ đầu, Mỹ và các đồng minh đã chấp nhận – và không bao … Weiterlesen Tại sao việc xây dựng quốc gia tại Afghanistan thất bại?

Phần III: Những biểu hiện suy thoái của chế độ Ngô triều

Hoa Kỳ và Tổng Thống Ngô Đình Diệm Đỗ Kim Thêm Kể từ năm 1960, cơ cấu quyền lực của Ngô triều trở nên vững chắc và bộ máy bắt đầu bị lũng đoạn. Một hậu quả không thể tránh được là chế độ bắt đầu có những biểu hiện suy thoái, cụ thể là … Weiterlesen Phần III: Những biểu hiện suy thoái của chế độ Ngô triều

Hoa Kỳ và Tổng Thống Ngô Đình Diệm (Phần I)

Thành Quả Xây Dựng Ban Đầu Của Việt Nam Cộng Hoà (1954-1960) Đỗ Kim Thêm Bối cảnh Trong những năm đầu của thập niên 1950, chính giới Mỹ quan tâm chủ yếu đến hậu quả của chủ thuyết Domino. Ngay sau khi Hiệp định Genève năm 1954 được ký kết, Uỷ ban Kế hoạch của … Weiterlesen Hoa Kỳ và Tổng Thống Ngô Đình Diệm (Phần I)

Tài liệu mật của Ngũ Giác Đài về Chiến tranh Việt Nam

13/6/2021 Kỷ niệm 50 ngày công bố Deutschlandfunk Almut Finck Đỗ Kim Thêm dịch Ngày này 50 năm trước, Nhật báo New York Times lần đầu tiên công bố một phần của „Tài liệu Ngũ Giác Đài (Pentagon Papers)“, đánh dấu một bước ngoặt trong nhận thức về chiến tranh Việt Nam. Những tiết lộ … Weiterlesen Tài liệu mật của Ngũ Giác Đài về Chiến tranh Việt Nam

Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sau Hội nghị Genève năm 1954

Đỗ Kim Thêm Bối cảnh mới Ngay từ buổi đầu, Hoa Kỳ đã tỏ ra dè dặt khi tham gia Hội nghị Genève 1954 với tư cách Quan sát viên. Khi chính phủ Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký kết Hiệp định ngày 20 tháng 7 năm 1954 về việc ngưng chiến … Weiterlesen Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sau Hội nghị Genève năm 1954

Hiệp định Paris 1973: Diễn tiến, Nội dung và Hiện trạng

Đỗ Kim Thêm Bối cảnh Hội nghị Paris là một quá trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt kể từ ngày 13 tháng 5 năm 1968, sau ngày 25 tháng 1 năm 1969 có thêm Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (MTGPMN) tham gia. Ngoài … Weiterlesen Hiệp định Paris 1973: Diễn tiến, Nội dung và Hiện trạng

Hiệp định Genève 1954: Bối cảnh, Diễn tiến, Nội dung và Hậu quả

Đỗ Kim Thêm Bối cảnh Hiệp định Genève ngày 20 tháng 7 năm 1954 được hình thành trong bối cảnh xung đột quốc tế và quốc gia, chia lãnh thổ Việt Nam thành hai miền Nam và Bắc, mở đầu cho cuộc di cư của non một triệu người từ Bắc vào Nam; ngược lại, 130.000 … Weiterlesen Hiệp định Genève 1954: Bối cảnh, Diễn tiến, Nội dung và Hậu quả