Điểm sách: Xung đột các nền văn minh

Samuel P. Huntington Đỗ Kim Thêm Tác phẩm Qua tác phẩm The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, Samuel P. Huntington đã nêu lên một luận đề quan trọng về tương lai của chính trị thế giới: thời kỳ xung đột của Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, tranh chấp không còn … Weiterlesen Điểm sách: Xung đột các nền văn minh

Con đường dẫn đến hoà bình thế giới

qua sự kết hợp triết thuyết của Immanuel Kant và giáo lý Phật giáo Tham luận VESAK 2014 Đỗ Kim Thêm Tham luận “The Way to World Peace via an Integrated Kantian and Buddhist Perspective” được tác già trình bày tại Diễn Đàn Phật Giáo và Xây Dựng Hoà Bình Thế Giới, Trung Tâm Hội … Weiterlesen Con đường dẫn đến hoà bình thế giới

Hội thảo khoa học của Đại Lễ VESAK Liên Hiệp Quốc tại Ninh Bình 2014

Đỗ Kim Thêm tường thuật Thành công của Đại lễ VESAK Liên Hiệp Quốc 2014 tại Việt Nam được các cơ quan truyền thông tường thuật khá đầy đủ, nhưng có một đề tài ít được nhắc tới là các buổi hội thảo khoa học của đại lễ này. Là người Việt duy nhất thuyết … Weiterlesen Hội thảo khoa học của Đại Lễ VESAK Liên Hiệp Quốc tại Ninh Bình 2014

Những vấn đề dân số, tiêu thụ và môi trường theo quan điểm của Phật giáo

Rita M. Gross Đỗ Kim Thêm dịch Tác giả Rita M. Gross sinh ngày 6 tháng 7 năm 1943 tại Rhinelander, Wisconsin; mất ngày 11 tháng 11 năm 2015 tại Eau Claire, Wisconsin. Bà nổi danh là một học giả Phật giáo và tranh đấu cho đa nguyên tôn giáo và nữ quyền. Là một … Weiterlesen Những vấn đề dân số, tiêu thụ và môi trường theo quan điểm của Phật giáo

Những suy tưởng về bất bạo động

trong môt thế giới đầy bạo lực Peter Harvey Đỗ kim Thêm dịch Bản dịch dưới đây là một đoạn trích từ chương I trong sách Quan Điểm của Phật Giáo Trước Các Vấn Đề Hiện Đại, do Ananda Viet Foundation xuất bản:năm 2017. Chủ đề của chương I là Chiến tranh và hoà bình … Weiterlesen Những suy tưởng về bất bạo động

Thượng tọa Thích Trí Quang và cuộc đấu tranh của Phật giáo năm 1963

Đỗ Kim Thêm Bài viết dưới đây là một trích đoạn trong bài “John F. Kennedy và Cuộc Chính Biến 1 Tháng 11 Năm 1963”, chỉ nêu lên phần có liên hệ đến Thượng Toạ Thích Trí Quang trong công cuộc đấu tranh của Phật giáo. Bài đang được tu chỉnh và phần tài liệu … Weiterlesen Thượng tọa Thích Trí Quang và cuộc đấu tranh của Phật giáo năm 1963