Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (II)

Kim Them Do Kapitel 2 Begriffsbestimmungen Chương II trình bày nội dung những khái niệm cơ bản về chính sách và luật cạnh tranh, phốî hợp quốc tế, trào lưu toàn cầu hoá, diễn biến việc sát nhập các doanh nghiệp quốc gia và quốc tế, sự hình thành và phát triển mạng lưới quốc … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (II)

Hướng về một nền hoà bình vĩnh cửu (II)

Immanuel Kant PHẦN HAI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG QUYẾT CHO MỘT NỀN HÒA BÌNH GIỮA CÁC QUỐC GIA Vì bị đe dọa thường trực nên tình trạng hòa bình giữa con người chung sống không phải là tự nhiên, mà đúng hơn phải được xem là một chiến tranh, kể cả trong trường hợp mà … Weiterlesen Hướng về một nền hoà bình vĩnh cửu (II)

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I bis)

Eine Analyse des International Competition Network Tóm lược chương 1 Việc sát nhập các doanh nghiệp toàn cầu sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chính quyền và trở thành các xung đột mới trong bang giao kinh tế quốc tế. Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, mạng lưới quốc tế đóng một … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I bis)

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I)

Eine Analyse des International Competition Network Kim Them Do Tác phẩm Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik là công trình nghiên cứu của tác giả tại Đại học Hagen (Đức), về sau được nhà xuất bản Peter Lang (Frankfurt) in thành sách trong chương trình Europäische Hochschulschriften, Série 31: Sciences politiques, Band 571) (Deutsch) … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I)

Idee der Gerechtigkeit und öffentlicher Vernunftgebrauch in einer demokratischen Gesellschaft

Kim Them Do Zugleich Besprechung von Amartya Sen, The Idea of Justice, London: Penguin Books 2010, 468 pp., PB, ISBN: 978-0-141-03785 1. RECHTSTHEORIE 43 (2012), S. 1–9 Duncker & Humblot, 12165 Berlin Einleitung Die Gerechtigkeit kommt oft als ein triviales Thema im alltäglichen Familienleben vor. Ein typisches Beispiel für einen heftigen Streit ist, dass sich … Weiterlesen Idee der Gerechtigkeit und öffentlicher Vernunftgebrauch in einer demokratischen Gesellschaft

Hướng về một nền hoà bình vĩnh cữu (Phần I)

Immanuel Kant Đỗ Kim Thêm giới thiệu và dịch Giới thiệu Bối cảnh Thế kỷ XVIII là kỷ nguyên khai sáng cho châu Âu trong khi hệ thống chính trị phong kiến đã đến lúc suy tàn và phải được thay thế bằng thể chế dân chủ. Để cùng theo đuổi một mục tiêu chung … Weiterlesen Hướng về một nền hoà bình vĩnh cữu (Phần I)