Việt Nam giành độc lập dân tộc vào ngày 11/3/1945 hay ngày 2/9/1945?

Đỗ Kim Thêm Vấn đề Theo đúng chính sách Khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á đã đề ra từ trước, ngày 11/3/1945, Nhật thành lập chính phủ Đế quốc Việt Nam do Hoàng đế Bảo Đại đứng đầu. Nhân dịp này, Bảo Đại tuyên bố rằng, kể từ nay chính phủ Việt Nam được … Weiterlesen Việt Nam giành độc lập dân tộc vào ngày 11/3/1945 hay ngày 2/9/1945?

Putin công nhận các khu vực ly khai ở Ukraine: Ý nghĩa và ảnh hưởng

Deutschlandfunk Florian Kellermann und Thielko Grieß Đỗ Kim Thêm dịch Nguồn ảnh: picture alliance / dpa-infografik / Deutschlandradio / Andrea Kampmann Khu vực Luhansk có diện tích 26.700 km2 và 2, 1 triệu dân cư, và trong đó 1, 4 triệu sống trong khu ly khai. Khu vực Donek có diện tích 26.500 km2 và … Weiterlesen Putin công nhận các khu vực ly khai ở Ukraine: Ý nghĩa và ảnh hưởng

Bàn về các khái niệm Luật Hiến pháp, Rule of Law và Rechtsstaat

Đỗ Kim Thêm Luật khoa Khoa học luật pháp có ba phạm vi chủ yếu. Thứ nhất liên hệ đến các phạm trù triết học tổng quát mà mục đích là lý giải các khái niệm trừu tượng như công bình, dân chủ, nhân quyền, tự do và một số nguyên tắc nhất định về … Weiterlesen Bàn về các khái niệm Luật Hiến pháp, Rule of Law và Rechtsstaat

Bàn về khái niệm Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa

Đỗ Kim Thêm Thuật ngữ Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa (NNPQXHCN) là một khái niệm chỉ có tại Việt Nam sau ngày Đổi Mới năm 1986 và cho đến nay vẫn còn gây nhiều tranh luận về nội dung và dịch thuật trong khi tinh thần thượng tôn luật pháp là một … Weiterlesen Bàn về khái niệm Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa

Áp dụng thuyết hiện thực trong chính sách đối ngoại

Project-Syndicate Joseph S. Nye, Jr. Đỗ Kim Thêm dịch Trong một thế giới của các quốc gia có chủ quyền, các quyết định về chính sách đối ngoại đương nhiên phải tính đến các lợi ích quốc gia và cán cân quyền lực rộng lớn hơn. Nhưng không giống như trong thời kỳ Đệ nhị … Weiterlesen Áp dụng thuyết hiện thực trong chính sách đối ngoại

Rule of Law and Buddhist Approach of Peace Making Process

Kim Them Do Thích Nhất Hạnh and Martin Luther King Jr at a press conference in Chicago in 1966. Photograph: Edward Kitch/AP In memory of  Thích Nhất Hạnh, “father of mindfulness” and a leading advocate of “engaged Buddhism“. I am deeply saddened by the news of Thích Nhất Hạnh ´passing. My thoughts and prayers are with … Weiterlesen Rule of Law and Buddhist Approach of Peace Making Process

Das neue Gesetz über ausländische Investitionen in Vietnam

Von Matthias HANNAPPEL, Köln, und Kim Them DO, Frankfurt a. M. I. Einleitung Die Volkswirtschaft der Sozialistischen Republik Vietnam (S.R.V.) hat in den 90er Jahren eine radikale Veränderung erfahren. Sie ist von der zentralen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft übergegangen. Im Laufe der wirtschaftlichen Umgestaltung hat die makroökonomische Stabilität des Landes ein solides Niveau erreicht. Als wesentliches … Weiterlesen Das neue Gesetz über ausländische Investitionen in Vietnam

TPP: jusqu’où le Vietnam et les Etats-Unis ont-ils besoin l’un de l’autre?

Kim Them Do Traduction: Cécile Sassus Dans le cadre du Partenariat Trans-Pacifique (TPP), le Vietnam et les Etats-Unis auraient autant besoin l’un de l’autre, mais encore faudrait-il qu’ils puissent s’en convaincre. Dans le cadre du Partenariat Trans-Pacifique (TPP), le Vietnam et les Etats-Unis auraient autant besoin l’un de l’autre, mais encore faudrait-il qu’ils puissent s’en … Weiterlesen TPP: jusqu’où le Vietnam et les Etats-Unis ont-ils besoin l’un de l’autre?

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (IX)

Kim Them Do Kapitel 9 Zusammenfassung und Schlussfolgerung Tóm tắt: Chương IX là phần cuối của công trỉnh nghiên cứu. Sau khi tóm tắt nội dung của từng chương, Chuơng IX kết luận là tình trạng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát kinh tế còn rông mở và cần nhiều nỗ lực … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (IX)