Nghịch lý trong quyền lực của Tập Cận Bình

Project Syndicate Bùi Mẫn Hân Đỗ Kim Thêm dịch Vào cuối Đại hội toàn quốc trong sáu ngày của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ XIX, khoảng 2.200 đại biểu đã quyết định bổ sung phần “Tư tưởng Tập Cận Bình vào kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội có đặc điểm … Weiterlesen Nghịch lý trong quyền lực của Tập Cận Bình