Dự báo các diễn biến quan trọng trong năm 2022

Đỗ Kim Thêm Tháng 1/2022: Kỷ niệm 20 năm phát hành tiền euro Vào ngày 1/1/2002, trong khuôn khổ thống nhất tiền tệ và kinh tế, mười hai quốc gia châu Âu đã thoả thuận cho lưu hành đồng euro. Do đó, hơn 300 triệu người châu Âu bắt đầu sử dụng tiền giấy và … Weiterlesen Dự báo các diễn biến quan trọng trong năm 2022

Đằng sau „cuộc khủng hoảng dân chủ“ là gì?

Project-Syndicate Jan-Werner Müller Đỗ Kim Thêm dịch Điểm sách: Julia Cagé, Libres et Égaux en Voix, Fayard, 2020.Hélène Landemore, Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century, Princeton University Press, 2020.Armin Schäfer and Michael Zürn, Die demokratische Regression: Die politischen Ursachen des autoritären Populismus, Suhrkamp, 2021. Theo sự khôn ngoan thông thường, các mối đe dọa … Weiterlesen Đằng sau „cuộc khủng hoảng dân chủ“ là gì?

Thực tế về thị trường Châu Âu

Đỗ Kim Thêm Trước đây, trong trào lưu toàn cầu hoá thì luận thuyết của Neoliberalism cho là chính quyền phải ít can thiệp nhất và nên để thị trường tự do tuyệt đối để tự giải quyết. Thị trường tư bản tài chính theo quan điểm này trở nên một thị trường độc lập … Weiterlesen Thực tế về thị trường Châu Âu

Các nước đang phát triển có nên du nhập thể chế pháp quyền của phương Tây không?

Niall Ferguson Đỗ Kim Thêm dịch Ảnh bìa sách (Lời người dịch: Nguyên tác Anh ngữ của bản dịch là The Landscape of Law, Chương III trong tác phẩm The Great Degeneration – How Institutions Decay and Economies Die, Allen Lane, 2012 của Niall Ferguson. Tác giả đặt vấn đề là Trung Quốc và các … Weiterlesen Các nước đang phát triển có nên du nhập thể chế pháp quyền của phương Tây không?

Vô tận trong lòng bàn tay – Matthieu Ricard & Trịnh Xuân Thuận

L’infini dans la paume de la main, du Big Bang à l’Eveil Đỗ Kim Thêm Ðại ý Sự dị biệt giữa tôn giáo và khoa học được đánh dấu khởi đầu từ luận đề của Galilée và từ đó đã khiến nhiều người cho là hai thế giới này không thể nào gặp nhau đựơc. … Weiterlesen Vô tận trong lòng bàn tay – Matthieu Ricard & Trịnh Xuân Thuận

Khái niệm về một cuộc chiến có chính nghĩa

Monique Canto-Sperber Đỗ Kim Thêm dịch Giới thiệu của người dịch: Hoạt động khủng bố ngày càng lan rộng, nó sẽ còn gây nhiều nguy hiểm cho nhân loại. Các chính quyền cũng như các tổ chức quốc tế và các tôn giáo dường như không đủ khả năng giải quyết vấn đề. Trước hiện … Weiterlesen Khái niệm về một cuộc chiến có chính nghĩa

Tư bản trong thế kỷ XXI – Thomas Piketty

Đỗ Kim Thêm Capital in the Twenty-first Century, by Thomas Piketty, translated by Arthur Goldhammer, Belknap Press/Harvard University Press, 2014, 696 pp, $39.95. Bối cảnh Suy trầm kinh tế 2008, khủng hoảng tài chính, ngân hàng và nợ công gây hoang mang cho dân chúng về khả năng lãnh đạo của chính giới tại Hoa … Weiterlesen Tư bản trong thế kỷ XXI – Thomas Piketty

Khái niệm về thẩm quyền lập hiến của Emmanuel Joseph Sieyès

Đỗ Kim Thêm Vấn đề Khái niệm về thẩm quyền lập hiến ra đời đầu tiên qua luận thuyết  „Qu´est ce que le Tiers état?“  của  Emmanuel Joseph Sieyès vào tháng giêng năm 1789 tại Pháp. Áp dụng khái niệm này trong bối cảnh sôi sục của Cách Mạng đã gây nhiều biến động liên … Weiterlesen Khái niệm về thẩm quyền lập hiến của Emmanuel Joseph Sieyès