Trào lưu cuồng tín và khủng bố

Giovanna Borradori phỏng vấn Jürgen Habermas Đỗ Kim Thêm dịch (LND) Jürgen Habermas sinh năm 1929 là giáo sư Triết học tại Đại học Frankfurt (Đức) mà tên tuổi cuả ông gắn liền với Trường phái Triết học Frankfurt. Ông nổi danh với các luận thuyết về các Thay đổi Cấu trúc của Công luận (Strukturwandel der Öffentlichkeit, … Weiterlesen Trào lưu cuồng tín và khủng bố

Thánh chiến là một hình thức hiện đại để phản ứng tình trạng mất gốc

Le Monde phỏng vấn Jürgen Habermas Đỗ Kim Thêm dịch (LND) Jürgen Habermas sinh năm 1929, là giáo sư Triết tại Đại học Frankfurt (Đức) mà tên tuổi cuả ông gắn liền với trường phái triết học Frankfurt. Ông nổi danh với các luận thuyết về các Thay đổi Cấu trúc của Công luận (Strukturwandel der Öffentlichkeit, … Weiterlesen Thánh chiến là một hình thức hiện đại để phản ứng tình trạng mất gốc

Các Khái niệm Dân chủ, Pháp quyền, Cộng hoà và Xã hội

Lý thuyết Và Thực tế Đỗ Kim Thêm Vấn đề Dân chủ là một khái niệm Luật Hiến pháp nhằm quy định hình thức cai trị, nhưng lại gắn liền với các khái niệm pháp quyền, cộng hoà và xã hội. Dù có liên hệ nhau nhưng các khái niệm này có nhiều giá trị … Weiterlesen Các Khái niệm Dân chủ, Pháp quyền, Cộng hoà và Xã hội