Israel: tàn lụn một ảo ảnh

Project-Syndicate Shlomo Ben-Ami Đỗ Kim Thêm dịch Một sự đồng thuận phổ biến giữa những người Israel là tinh thần dân tộc Palestine đã bị đánh bại, và do đó một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột không còn cần thiết, nó nằm trong những mảnh vụn. Và ngay cả khi bạo lực … Weiterlesen Israel: tàn lụn một ảo ảnh