Hoa Kỳ và Trung Quốc ràng buộc chặt nhau

và tình trạng chung là hữu hảo Emanuel Pastreich phỏng vấn Joseph Nye The Diplomat Đỗ Kim Thêm dịch oseph Nye là nguyên Khoa Trưởng Kennedy School of Government của Đại học Harvard. Ông là một nhân vật chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong bốn thập niên qua. Ông đã phục … Weiterlesen Hoa Kỳ và Trung Quốc ràng buộc chặt nhau

Hung đồ của Trung Quốc và chính sách tái quân bình của Mỹ tại châu Á

The Diplomat phỏng vấn Joseph S. Nye Đỗ Kim Thêm dịch Trong dịp thuyết giảng tại Đại học Oxford vào đầu tháng 6, Joseph S. Nye đã dành cho Samuel Ramani một cuộc phỏng vấn với toàn văn sau đây: Chính quyền Obama đã thực hiện việc chuyển trục chiến lược về châu Á là … Weiterlesen Hung đồ của Trung Quốc và chính sách tái quân bình của Mỹ tại châu Á