Bàn về các khái niệm Luật Hiến pháp, Rule of Law và Rechtsstaat

Đỗ Kim Thêm Luật khoa Khoa học luật pháp có ba phạm vi chủ yếu. Thứ nhất liên hệ đến các phạm trù triết học tổng quát mà mục đích là lý giải các khái niệm trừu tượng như công bình, dân chủ, nhân quyền, tự do và một số nguyên tắc nhất định về … Weiterlesen Bàn về các khái niệm Luật Hiến pháp, Rule of Law và Rechtsstaat

Bàn về khái niệm Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa

Đỗ Kim Thêm Thuật ngữ Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa (NNPQXHCN) là một khái niệm chỉ có tại Việt Nam sau ngày Đổi Mới năm 1986 và cho đến nay vẫn còn gây nhiều tranh luận về nội dung và dịch thuật trong khi tinh thần thượng tôn luật pháp là một … Weiterlesen Bàn về khái niệm Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa

Rule of Law and Buddhist Approach of Peace Making Process

Kim Them Do Thích Nhất Hạnh and Martin Luther King Jr at a press conference in Chicago in 1966. Photograph: Edward Kitch/AP In memory of  Thích Nhất Hạnh, “father of mindfulness” and a leading advocate of “engaged Buddhism“. I am deeply saddened by the news of Thích Nhất Hạnh ´passing. My thoughts and prayers are with … Weiterlesen Rule of Law and Buddhist Approach of Peace Making Process

Các nước đang phát triển có nên du nhập thể chế pháp quyền của phương Tây không?

Niall Ferguson Đỗ Kim Thêm dịch Ảnh bìa sách (Lời người dịch: Nguyên tác Anh ngữ của bản dịch là The Landscape of Law, Chương III trong tác phẩm The Great Degeneration – How Institutions Decay and Economies Die, Allen Lane, 2012 của Niall Ferguson. Tác giả đặt vấn đề là Trung Quốc và các … Weiterlesen Các nước đang phát triển có nên du nhập thể chế pháp quyền của phương Tây không?

Các Khái niệm Dân chủ, Pháp quyền, Cộng hoà và Xã hội

Lý thuyết Và Thực tế Đỗ Kim Thêm Vấn đề Dân chủ là một khái niệm Luật Hiến pháp nhằm quy định hình thức cai trị, nhưng lại gắn liền với các khái niệm pháp quyền, cộng hoà và xã hội. Dù có liên hệ nhau nhưng các khái niệm này có nhiều giá trị … Weiterlesen Các Khái niệm Dân chủ, Pháp quyền, Cộng hoà và Xã hội

Duy trì tinh thần trọng pháp trong việc phân chia trên biển Đông?

FOREIGN AFFAIRS July 22, 2016 Mira Rapp-Hooper Dịch giả: Đỗ Kim Thêm Ngày 12 tháng 7 năm 2016 đã đánh dấu một bước ngoặt trong các cuộc tranh chấp dai dẳng về Biển Đông.  Sau hơn ba năm tiến hành thủ tục tố tụng tại Tòa án Trọng tài Thường trực, một cơ quan quốc … Weiterlesen Duy trì tinh thần trọng pháp trong việc phân chia trên biển Đông?