Khái niệm về một cuộc chiến có chính nghĩa

Monique Canto-Sperber Đỗ Kim Thêm dịch  Giới thiệu của người dịch: Hoạt động khủng bố ngày càng lan rộng, nó sẽ còn gây nhiều nguy hiểm cho nhân loại. Các chính quyền cũng như các tổ chức quốc tế và các tôn giáo dường như không đủ khả năng giải quyết vấn đề. Trước hiện … Weiterlesen Khái niệm về một cuộc chiến có chính nghĩa