Tình trạng phục hồi nền kinh tế của Mỹ còn đầy bất trắc

Michael J. Boskin Đỗ Kim Thêm dịch Project-Syndicate Lời người dịch: Tính đến cuối tháng 6, các thị trường Mỹ đã tuyển dụng thêm 4,8 triệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 11,1%, đó là một tin vui, nhưng không phải là một tín hiệu cho thị trường là sẽ khởi … Weiterlesen Tình trạng phục hồi nền kinh tế của Mỹ còn đầy bất trắc