Bản tổng kết của một cố vấn- Phỏng vấn Henry Kissinger

Christoph Amend và Matthias Nass thực hiện Đỗ Kim Thêm dịch Trong khi trả lời cho tuần báo Die Zeit của Đức gần đây về vấn đề Iraq, Henry Kissinger đã có đề cập đến Việt Nam. Ông cho biết là chưa có một tác phẩm nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam nào đạt … Weiterlesen Bản tổng kết của một cố vấn- Phỏng vấn Henry Kissinger