Thực lực quân sự của Trung Quốc và Việt Nam*

The New York Times phỏng vấn Lyle J. Goldstein Đỗ Kim Thêm dịch Khi bất đồng giữa Trung Quốc và Việt Nam về biển Đông [nguyên văn: biển Hoa Nam] gia tăng, một vấn đề quan trọng là quân lực Việt Nam đã nổi danh từ nhiều thập niên trước đây về sự kiên cường … Weiterlesen Thực lực quân sự của Trung Quốc và Việt Nam*