Bàn về các khái niệm Luật Hiến pháp, Rule of Law và Rechtsstaat

Đỗ Kim Thêm Luật khoa Khoa học luật pháp có ba phạm vi chủ yếu. Thứ nhất liên hệ đến các phạm trù triết học tổng quát mà mục đích là lý giải các khái niệm trừu tượng như công bình, dân chủ, nhân quyền, tự do và một số nguyên tắc nhất định về … Weiterlesen Bàn về các khái niệm Luật Hiến pháp, Rule of Law và Rechtsstaat

Bàn về khái niệm Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa

Đỗ Kim Thêm Thuật ngữ Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa (NNPQXHCN) là một khái niệm chỉ có tại Việt Nam sau ngày Đổi Mới năm 1986 và cho đến nay vẫn còn gây nhiều tranh luận về nội dung và dịch thuật trong khi tinh thần thượng tôn luật pháp là một … Weiterlesen Bàn về khái niệm Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa

Công lý là gì?

Các khái niệm chính về Luật Hiến pháp Đỗ Kim Thêm Người dân không phải là một cá nhân sống biệt lập trong mọi sinh hoạt của xã hội và nhà nước, mà nguợc lại phải chấp nhận các mối ràng buộc. Chính tương quan này tạo ra pháp luật. Hình ảnh và vị trí … Weiterlesen Công lý là gì?

Nền dân chủ Mỹ – Alexis de Tocqueville

Vấn đề Năm 2016, dân chúng Mỹ quyết định đưa doanh nhân Donald Trump vào tòa Bạch Ốc và năm 2020 không còn muốn duy trì quyết định này. Việc ra đi không êm thắm, đánh dấu một thời đại bất thường trong quyền lực tổng thống và cảnh tượng đầy bạo động hãi hùng … Weiterlesen Nền dân chủ Mỹ – Alexis de Tocqueville

Hiến pháp Việt Nam: Thực trạng, nguyên nhân vả giải pháp

Đỗ Kim Thêm Vấn đề căn bản nhất mà Đảng Cộng Sản Việt Nam phải đối phó trong Đại hội Đảng XIII là lòng bất mãn cao độ của toàn dân với các chủ trương hiện nay của Đảng mà điểm chủ yếu là dân chúng không tin tưởng về  hệ thống chính quyền và … Weiterlesen Hiến pháp Việt Nam: Thực trạng, nguyên nhân vả giải pháp

Thất vọng về bản Hiến pháp mới của Việt Nam

Đỗ Kim Thêm Theo Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự Người dịch: BT Những hậu quả của tình trạng quản lý yếu kém ở Việt Nam đã đến mức chế độ cai trị và cấu trúc của bản hiến pháp cần phải được thay đổi về cơ bản. Nhiều cuộc thảo luận đã tập trung vào … Weiterlesen Thất vọng về bản Hiến pháp mới của Việt Nam

Với Hiến pháp mới, Việt Nam ít hy vọng thay đổi

Đỗ Kim Thêm   Bản dịch từ tiếng Anh của BVN Theo Bauxite Việt Nam Quốc hội Việt Nam tuần qua đã phê chuẩn một Hiến pháp mới, nhưng có ít lý do để ăn mừng vì hệ thống chính trị cho phép những sự lạm dụng về lập hiến vẫn không thay đổi. Đó … Weiterlesen Với Hiến pháp mới, Việt Nam ít hy vọng thay đổi

Các nước đang phát triển có nên du nhập thể chế pháp quyền của phương Tây không?

Niall Ferguson Đỗ Kim Thêm dịch Ảnh bìa sách (Lời người dịch: Nguyên tác Anh ngữ của bản dịch là The Landscape of Law, Chương III trong tác phẩm The Great Degeneration – How Institutions Decay and Economies Die, Allen Lane, 2012 của Niall Ferguson. Tác giả đặt vấn đề là Trung Quốc và các … Weiterlesen Các nước đang phát triển có nên du nhập thể chế pháp quyền của phương Tây không?