Luật Các Đặc Khu: sai phạm và giải pháp (Phần 2)

Đỗ Kim Thêm Tiếp theo phần 1 Kỹ năng lập pháp của Quốc hội Hình thức Dự luật gồm 6 Chương, 88 Điều khoản và 4 Phụ lục; với nội dung quy định cơ cấu tổ chức, điều hành, các điều kiện ưu đãi, thủ tục tiến hành đầu tư kinh doanh ở ba Đặc Khu Vân … Weiterlesen Luật Các Đặc Khu: sai phạm và giải pháp (Phần 2)

Luật Các Đặc Khu: sai phạm và giải pháp (Phần 1)

Đỗ Kim Thêm Bối cảnh Ngày 10 tháng Sáu năm 2018 là khởi điểm cho một trang sử đấu tranh của toàn dân tộc. Lần đầu tiên, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, dân chúng cả nước đã đồng loạt xuống đường biểu tình để phản đối việc Quốc hội thông qua dự … Weiterlesen Luật Các Đặc Khu: sai phạm và giải pháp (Phần 1)