Ba sai lầm của Karl Marx về Adam Smith

Karl Graf Ballestrem Đỗ Kim Thêm dịch Lời người dịch: Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Karl Marx, Hội đồng Lý luận Trung Ương Đảng đã hết lời ca ngợi Marx có “bộ óc kiệt xuất”, “học thuyết của Marx là công cụ vạn năng để giải cứu thế giới”, “ một nguồn … Weiterlesen Ba sai lầm của Karl Marx về Adam Smith