Các Khái niệm Dân chủ, Pháp quyền, Cộng hoà và Xã hội

Lý thuyết Và Thực tế Đỗ Kim Thêm Vấn đề Dân chủ là một khái niệm Luật Hiến pháp nhằm quy định hình thức cai trị, nhưng lại gắn liền với các khái niệm pháp quyền, cộng hoà và xã hội. Dù có liên hệ nhau nhưng các khái niệm này có nhiều giá trị … Weiterlesen Các Khái niệm Dân chủ, Pháp quyền, Cộng hoà và Xã hội