Luận về tinh thần nô lệ tự nguyện – Étienne de la Boétie

Đỗ Kim Thêm Vấn đề Quyền dân tộc tự quyết về các vấn đề trọng đại của đất nước là thiêng liêng, tối thượng và bất khả xâm phạm. Nhưng toàn dân Việt Nam chưa bao giờ có cơ hội hành sử quyền này.Tất cả mọi việc đã có ĐCSVN tự quyết định và không … Weiterlesen Luận về tinh thần nô lệ tự nguyện – Étienne de la Boétie