50 năm chiến cuộc Tết Mậu Thân (Phần cuối)

Nhìn lại bước ngoặt chiến tranh để giải ảo ngụy sử Đỗ Kim Thêm Giải ảo ngụy sừ Việt Nam Cho đến nay, chính biến Tết Mậu Thân còn để lại quá nhiều nghi vấn vì phe thắng cuộc tiếp tục tuyên truyền về thành quả chiến thắng và không công bố hết các tài … Weiterlesen 50 năm chiến cuộc Tết Mậu Thân (Phần cuối)

50 năm chiến cuộc Tết Mậu Thân (Phần 2)

Nhìn lại bước ngoặt chiến tranh để giải ảo ngụy sử Đỗ Kim Thêm Tiếp theo phần 1 Chiến cuộc Mậu Thân Diễn tiến Tuân thủ truyền thống cao đẹp của những ngày hưu chiến, nên hơn phân nửa các binh sĩ QLVNCH được nghĩ phép về thăm gia đinh, có đơn vị chỉ còn 30% … Weiterlesen 50 năm chiến cuộc Tết Mậu Thân (Phần 2)

Richard Nixon, Henry Kissinger và Sự Sụp Đổ Của Miền Nam

Đỗ Kim Thêm Vấn đề „Mỹ không thể bỏ Việt Nam“ đó là một niềm tin son sắt của chính giới và người dân miền Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hơn nữa, VNCH với 1 triệu 1 quân nhân, một không lực đứng hàng thứ tư trên thế giới, kiểm soát trên … Weiterlesen Richard Nixon, Henry Kissinger và Sự Sụp Đổ Của Miền Nam

Hoài niệm và phản tỉnh về ngày 30 tháng 4 năm 1975

để giải ảo ngụy sử, hoà giải dân tộc và xây dựng đất nước Đỗ Kim Thêm Tóm lược: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày toàn thắng của ĐCSVN và là ngày đại bại của toàn dân tộc Việt Nam. Chúng ta có các lý do chính đáng để không tham gia mừng … Weiterlesen Hoài niệm và phản tỉnh về ngày 30 tháng 4 năm 1975