Trừng phạt và hoà giải theo quan điểm của Phật Giáo

Charles K. Fink Đỗ Kim Thêm dịch Toát yếu cuả tác giả: Một trong những nền tảng quan trọng của đạo đức Phật giáo là tuân theo tinh thần bất bạo động. Mục đích của tôi trong bài viết sau đây là trình bày những ảnh hưởng của lời nguyện ước này trong mối quan … Weiterlesen Trừng phạt và hoà giải theo quan điểm của Phật Giáo